Anàlisi de Balanços
Curs per a tothom

Hores: 10

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: seminari
Preu: 140€, 120€ ex-alumnes. Possibilitat de bonificació a través de la Fundació Tripartita
Data d'inici: gener de 2018
Data de finalització: gener de 2018
Dies: dilluns
Horari: 9:00 a 14:00H
Objectius:

 • L'objectiu principal d'aquest curs és tenir els coneixements i capacitats necessàries per analitzar un balanç i un compte de resultats. La problemàtica de les valoracions, la mesura de la productivitat i dels costos i la interpretació dels resultats són els punts que s'analitzen amb l'objectiu d'aconseguir que el balanç sigui la clau de la interpretació de la realitat econòmica de l'empresa.

Metodologia:
 • Els continguts es faran mitjançant una presentació dinàmica,complementada i ampliada pels comentaris del professor i per la pròpia interacció dels alumnes mitjançant les preguntes.
Programa:
1. Introducció
2. L'anàlisi dels Estats Financers
3. El Balanç
 • I. L’ Estructura del Balanç.
 • II. Models de Balanços.
 • III. L’ Anàlisi Patrimonial del Balanç.
  • A. Introducció. 
  • B. Anàlisi de l’ Actiu. 
  • C. Fons de Maniobra. 
  • D. Anàlisi del Passiu.
4. La compta de Pèrdues i Guanys
 • I. Introducció.
 • II. Models de CPG.
 • III. Anàlisi de la CPG.
  • A. Introducció.
  • B. Llindar de Rendibilitat.
  • C. Introducció a l’apalancament.
  • D. Apalancament Operatiu.
  • E. Apalancament Financer.
5. L’ Estat de Cash flow
 • I. Introducció.
 • II. Estructura de l’EFC.
 • III. Anàlisi de l’EFC.
6. L’ anàlisi de ratis
 • I. Introducció.
 • II. Ratis d’ Estructura.
 • III. Ratis Financers.
  • A. Ratis de liquiditat.
  • B. Ratis de solvència.
 • IV. Ratis Econòmics.
  • A. Rendibilitat.
  • B. Ratis borsaris.
  • C. Rotació.