Impost de Societats
Curs per a tothom

Hores: 20

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: Subvencionat
Data d'inici: properament
Data de finalitzaciˇ: properament
Dies: a concretar
Horari: a concretar
Objectius:

  • Adquirir els coneixemenst de les obligacios fiscals i dels beneficis fiscals que la normativa permet de l'Impost de Societats

Metodologia:
  • Alternanša entre teoria i prÓctica.
Programa:
1. Introducciˇ , Ómbit espacial, elements personals, fet imposable i exempcions
 1.1. Subjecte passiu
 1.2. El fet imposable
 1.3. La base imposable
 1.4. Exempcions

2. L'impost de societats i la comptabilitat

3. Amortitzacions

4. Despeses, provisions i regles de valoraciˇ i cÓlcul de la quota
 4.1. Determinaciˇ de la base imposable
 4.2. Subcapitalitzaciˇ
 4.3. Determinaciˇ del deute tributari

5. Deduccions de la quota i incentius
 5.1. Deduccions per doble imposiciˇ
 5.2. Bonificacions

6. Gestiˇ de l'impost
 6.1. L'obligaciˇ de retenir i ingressar a compte
 6.2. Gestiˇ de l'impost