Impost de Societats
Curs per a tothom

Hores: 10

Sector: tots
Categoria: Gestió empresarial
Tipologia: seminari
Preu: 150€, 130€ ex-alumnes. Possibilitat de bonificació a través de la Fundació Tripartita
Data d'inici: 13/03/2018
Data de finalització: 20/03/2018
Dies: dimarts
Horari: 09:00 a 14:00
Objectius:

  • Conèixer el funcionament principal de la liquidació de l'Impost de Societats.

Metodologia:
  • Alternança entre teoria i pràctica.
Programa:
  • Normativa Reguladora, Esquema de liquidació de l'impost sobre societats:  Models i terminis
  • Classificació de subjectes passius de l'impost
  • Operacions vinculades. Modificacions normativse contra el frau
  • Ajustaments permanents
  • Deduccions
  • El pagament fraccionat
  • Sistemes de retencions en persones jurídiques