Activitats de Gestió Administrativa
Curs per a persones a l'atur

Hores: 920

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 14/12/2018
Data de finalització: 30/10/2019
Dies: de dilluns a divendres
Horari: 9:00 a 14:00
Objectius:

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compraventa de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits. Tasques que es realitzaran prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint les instruccions definides, en condicions de seguretat respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits dins de l’organització.

Metodologia:
Programa:
 • Atenció al client en el procés comercial
 • Gestió administrativa del procés comercial
 • Aplicacions informàtiques de la gestió comercial
 • Gestió operativa de tresoreria
 • Gestió auxiliar de personal
 • Pla General de Comptabilitat
 • Aplicacions informàtiques de comptabilitat
 • Gravació de dades
 • Gestió d’arxius
 • Sistema operatiu, búsqueda de la informació: Internet/intranet i correu electrònic
 • Aplicacions informàtiques de tractament de textos
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
 • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
 • Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques d’informació