Manipulador d'Aliments
Curs per a tothom

Hores: 6h presencials

Sector: tots
Categoria: Sanitària
Tipologia: curs
Preu: 66€, 56 ex-alumnes. Possibilitat de bonificació a través de la Fundació Tripartita
Data d'inici: octubre de 2017
Data de finalització: octubre de 2017
Dies: dimecres
Horari: 17:00 a 20:00H
Objectius:

L'objectiu general del curs és possibilitar el coneixement dels perills  associats a la manipulació dels aliments i de les mesures a prendre per tal d'evitar les infeccions tòxiques alimentàries

Objectius específics:

 • Facilitar el coneixement i promoure l'acompliment de les normes d'higiene alimentària en el treball habitual dels manipuladors d'aliments.
 • Conscienciar els assistents sobre la importància de fomentar la salut del consumidor.

Metodologia:
 • Alternança entre teoria i pràctica.
Programa:
 • Contaminació microbiana dels aliments
 • Vies de accés
 • Factors facilitadors
 • Higiene del manipulador
 • Higiene corporal
 • Hàbits higiènics
 • Higiene del local
 • Pla de neteja
 • Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris
 • Control de plagues
 • Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments
 • Temperatura i temps en els procediments culinaris
 • Contaminació creuada
 • Abastiment d'aigua
 • Emmagatzament d'aliments
 • Residus
 • Transport i distribució d'aliments
 • Bones pràctiques laborals
 • Preparació culinària dels aliments
 • Verdures i fruites
 • Aliments congelats
 • Conserves i semiconserves
 • Aliments sensibles
 • Pastisseria
 • Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC
 • Marc normatiu higiènic-sanitari