Anglès Professional per Activitats Comercials
Curs per a persones a l'atur

Hores: 90

Sector: tots
Categoria: Idiomes
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 30/06/208
Data de finalització: 01/12/2018
Dies: dissabtes
Horari: 09:00 a 14:00H
Objectius:

·        Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats comercials. Interpretar la informació d'un discurs oral, en llengua estàndard, tant en viu com retransmès, en diferents situacions - tipus de relació amb un client/a consumidor/a.

·         Interpretar de forma eficaç informació rellevant continguda en texts escrits i documents comercials bàsics utilitzant les eines d'interpretació, manuals i informàtiques, i fonts d'informació adequades.

·         Produir missatges orals en situacions de relació amb un client per satisfer les seves necessitats.

·         Redactar i emplenar documentació comercial bàsica utilitzant les eines d'interpretació, manuals i informàtiques, i fonts d'informació adequades.

·         Interactuar oralment amb fluïdesa i espontaneïtat, en situacions de relació de comunicació interpersonal amb un client/consumidor. 


Metodologia:


Programa:

1.       Atenció al client/a consumidor/a en anglès  

1.1.    Terminologia específica en les relacions comercials amb els clients

1.2.    Usos i estructures habituals en l'atenció al client/consumidor

1.2.1.Salutacions

1.2.2.Presentacions

1.2.3.Fórmules de cortesia habituals

1.3.    Diferenciació d'estils formal i informal en la comunicació comercial oral i escrita

1.4.    Tractament de reclamacions o queixes dels clients consumidors

1.4.1.Situacions habituals en les reclamacions i queixes de clients

1.5.    Simulació de situacions d'atenció al client i resolució de reclamacions amb fluïdesa i naturalitat

2.       Aplicació de tècniques de venda en anglès

2.1.    Presentació de productes i/o serveis

2.1.1.Característiques de productes i/o serveis

2.1.2.Mesures

2.1.3.Quantitats

2.1.4.Serveis afegits

2.1.5.Condicions de pagament

2.1.6.Serveis postvenda, entre d'altres

2.2.    Pautes i convencions habituals per a la detecció de necessitats dels clients/consumidors

2.3.     Fórmules per a l'expressió i comparació de condicions de venda

2.3.1.Instruccions d'ús

2.3.2.Preu

2.3.3.Descomptes

2.3.4.Recàrrecs entre d'altres

2.4.    Fórmules per al tractament d'objeccions del client/consumidor

2.5.    Estructures sintàctiques i usos habituals en la venda telefònica

2.5.1.Fórmules habituals en l'argumentari de venda

2.6.    Simulació de situacions comercials habituals amb clients: presentació de productes/serveis, entre d'altres

3.       Comunicació comercial escrita en anglès

3.1.    Estructura i terminologia habitual en la documentació comercial bàsica

3.1.1.Comandes

3.1.2.Factures

3.1.3.Rebuts

3.1.4.Fulls de reclamació

3.2.    Emplenament de documentació comercial bàsica en anglès

3.2.1.Fulls de comanda

3.2.2.Factures

3.2.3.Ofertes

3.2.4.Reclamacions entre d'altres

3.3.    Redacció de correspondència comercial

3.3.1.Ofertes i presentació de productes per correspondència

3.3.2.Cartes de reclamació o relacionades amb devolucions, resposta a les reclamacions, sol·licitud de pròrroga i les seves respostes

3.3.3. Cartes relacionades amb els impagaments en les seves diferents fases o altres de naturalesa anàloga

3.4.    Estructura i fórmules habituals en l'elaboració de documents de comunicació interna en l'empresa en anglès

3.5.    Elaboració d'informes i presentacions comercials en anglès

3.6.    Estructures sintàctiques utilitzades habitualment en el comerç electrònic per incentivar la venda

3.7.   Abreviatures i usos habituals en la comunicació escrita amb diferents suports

3.7.1.Internet

3.7.2. Fax.

3.7.3. Correu electrònic

3.7.4. Carta o altres d'anàlegs