Anglès A1.1
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 75

Sector: tots
Categoria: Idiomes
Tipologia: curs
Preu: Subvencionat
Data d'inici: 26/01/2019
Data de finalització: 08/06/2019
Dies: dissabtes
Horari: 9:00 a 13:00
Objectius:

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer les primeres necessitats, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Metodologia:
Programa:


1. Vocabulari bàsic relacionat amb:

Identificació personal

Habitatge, llar i entorn

Activitats de la vida diària

Temps lliure i oci

Viatges

Relacions humanes i socials: família

Educació i formació

Compres i activitats comercials

Alimentació

Béns i serveis

Llengua i comunicació

Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient

                               

2. Continguts gramaticals

Oració

Nombres i adjectius

Determinants

Pronoms

Verbs

Adverbis

 

3. Continguts ortogràfics

4. Continguts fonètics i fonològics