Sistemes APPCC
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 20

Sector: hosta
Categoria: Sanitària
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 20/02/2017
Data de finalització: 27/03/2017
Dies: dilluns
Horari: de 9:00 a 12:30H
Objectius:

Conèixer els diferents mètodes de conservació d’alimentació en òptimes condicions, per la seva posterior preparació o consum. Comprendre la normativa legal relacionada amb la higiene i la manipulació dels aliments. Conèixer els conceptes de medi ambient i contaminació.

Metodologia:
Programa:

1.       Seguretat i higiene

1.1.    Conceptes generals: higiene alimentària, seguretat alimentaria, manipulació d’aliments

1.2.    Normativa i legislació alimentària: Europa i Autonómica

2.       Els perills associats als aliments

2.1.    Alteració i contaminació dels aliments

2.2.    Microorganismes transmesos pels aliments

2.2.1.Principals toxiinfeccions alimentàries

2.2.2.Factors que afavoreixen el creixement de microorganismes

2.3.    Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

2.3.1. Conceptes generals: al·lèrgia, al·lèrgens, intolerància

2.3.2.Principals al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

2.3.3. L’etiquetatge dels aliments

2.3.4. Pla general d’al·lèrgens

3.       Els sistemes de seguretat alimentària: El sistema appc

3.1.    Plans Generals d’Higiene

3.2.    Higiene personal

3.3.    Bones practiques de fabricació

3.4.    Pla de control d’aigua potable

3.5.    Pla de neteja i desinfecció

3.6.    Pla de control de plagues

3.7.    Pla de control de residus

3.8.    Pla de control de proveïdors

3.9.    Pla de formació de manipuladors d’aliment

3.10.la de traçabilitat

3.11.Pla de termoconservació

4.       Característiques de les instal·lacions i el seu control sanitari

4.1.    Recepció i emmagatzematge de matèries primeres

4.2.    Cuinat

4.3.    Manteniment i servei de menjar; manipulació de menjars preparats

4.4.    Pla de manteniment d’instal·lacions i equips

5.       Decàleg de bones pràctiques alimentàries

6.       Les bones pràctiques ambientals

7.       Prevenció de riscos laborals

8.       Bibliografies i webs