Anàlisi i Control de Costos
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 25

Sector: oficines
Categoria: Gestió empresarial
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 06/11/2018
Data de finalització: 04/12/2018
Dies: dimarts i dijous
Horari: 19:00 a 21:30
Objectius:

Conèixer els diferents models de càlcul de costos i reconèixer el més adequat a la seva implantació en una empresa determinada. Interpretar les desviacions i proposar mesures correctores quan sigui necessari

Objectius específics
  • Introduir els participants en els conceptes relacionats amb la comptabilitat analítica
  • Proporcionar als participants coneixements sobre diferents models de costos
  • Aprendre els elements relacionats amb els costos estàndard i el seu paper

Metodologia:
Programa:
1.4.   Anàlisi de costos i presa de decisions

2.      El mètode de costos complets (full-costing)

2.1.   Generalitats

2.2.   Sistemes de costos complets

2.3.   Implementació i limitacions

2.4.   Variants del model

3.      El model directe-costing

3.1.   Fonaments del model

3.2.   Aplicacions del model

3.3.   Anàlisi de resultats

3.4.   Equivalència de models

4.      El model ABC

4.1.   Objectius. Origen i definicions

4.2.   Aplicacions del model

4.3.    Les activitats. Identificació , classificació i costos

4.4.   Pressupostos. Síntesi del sistema pressupostari

5.      Els costos estàndards

5.1.   Definició i avantatges

5.2.   Classes d’estàndards

5.3.   Models d’establir els costos estàndards

5.4.   El pressupost flexible

5.5.   Resultats

5.6.   desviacions