Atenció al client
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 30

Sector: comerç
Categoria: Informàtica
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 12/09/2019
Data de finalització: 22/10/2019
Dies: dimarts i dijous
Horari: 19:00 a 21:30H
Objectius:

-Conèixer el procés de comunicació

-Adquirir destreses en el llenguatge no verbal i la comunicació oral

-Conèixer la tipologia de la comunicació escrita

-Desenvolupar pautes de conducta: l'escolta i les preguntes i una actitud positiva cap als clients

Metodologia:
Programa:

1. Aspectes generals de la comunicació

1.1 El procés comunicatiu

1.2 Principis que regeixen la comunicació interpersonal

1.3. Nivells i tipus de comunicació

2. La comunicació oral

2.1. Introducció. Com em veig, com em comunico

2.2. L'expressió verbal

2.3. Tècniques d'expressió oral

3. La comunicació escrita

3.1. L'expressió escrita

3.2. Estructura del text

3.3. Estil. Claus per millorar la comunicació escrita

4. Atenció al públic

4.1. Atenció personal

4.2. Atenció telefònica

4.3. La importància de la imatge personal

5. El consumidor

5.1. Establir els tipus de clients/consumidors i les seves característiques diferencials

5.2. Comportament de compra i postcompra

5.3. Fidelització del client

5.4. Aspecets legals