Llei de Protecció de Dades
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 15

Sector: tots
Categoria: Gestió empresarial
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 15/10/2019
Data de finalització: 31/10/2019
Dies: dimarts i dijous
Horari: 19:00 a 21:30H
Objectius:

Objectius generals:
- Conèixer i saber aplicar la normativa vigent respecte a protecció de dades
Objectius específics:
- Conèixer les obligacions de les entitats en relació amb la protecció de dades personals
- Saber identificar fitxers i distingir els diferents nivells de seguretat
- Adquirir els coneixements bàsics per a la implantació de la protecció de dades a l’entitat
- Conèixer i protegir els drets de les persones sòcies, treballadores, usuàries, etc. De l’entitat

Metodologia:
Programa:
1. Introducció a les dades de caràcter personal i a la legislació LOPD.
2. Conceptes i principis clau del nou Reglament Europeu (RGPD).
3. Calendari d’adaptació al nou reglament europeu de protecció de dades.
4. Nous requisits, drets i obligacions:
• Legitimitat de tractament i consentiments.
• Drets dels interessats.
• Mesures de responsabilitat activa.
• Avaluació d'impacte sobre la protecció de dades.
• Nova figura del delegat de Protecció de Dades DPO (Data Protection Officer).
• Transferències internacionals de dades.
• Certificacions i codis de conducta.
• Règim sancionador.