Curs Superior de Comptabilitat (12a. Ediciˇ)
Curs per a tothom

Hores: 40

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: 840Ç, 750Ç ex-alumnes. Alumnes en situaciˇ d'atur 200Ç descompte sobre el preu base. *Possibilitat de solĚlicitud de Beca AULA CULTURA SOLID└RIA. Curs bonificable a travÚs de la Fundaciˇ Tripartita.
Data d'inici: gener de 2018
Data de finalitzaciˇ: maig de 2018
Dies: divendres alterns
Horari: 16:00 a 20:00H
Objectius:

 • ConŔixer amb profunditat tots els aspectes del nou pla general de comptabilitat i la seva aplicaciˇ prÓctica.

 A qui s'adreša :

 • A professionals del mˇn comptable que els calgui posar-se al dia en l'aplicaciˇ prÓctica de la reforma comptable.

Metodologia:
 • Totalment prÓctica.  Les sessions presencials i on-line permeten que els participants puguin resoldre els dubtes i discutir els casos prÓctics.
Programa:

Antecedents de la reforma, llei de reforma mercantil en materia comptable

 

El marc conceptual de la comptabilitat

 • Comptes anuals. Imatge fidel.
 • Requisits de la informaciˇ a incloure en els comptes anuals.
 • Principis comptables.
 • Elements dels comptes anuals.
 • Criteris de registre.
 • Criteris de valoraciˇ.
 • Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.


Immobilitzat material

 • Valoraciˇ Inicial: Preu d'adquisiciˇ,Cost de producciˇ.
 • Permutes, aportacions de capital no dinerÓries, actius mantinguts per a la venda.
 • Valoraciˇ Posterior: Amortitzaciˇ; Deteriorament del valor; Baixa.
 • Normes particulars.
 • Inversions immobiliÓries.
 • Casos prÓctics.

 Immobilitzat intangible

 • Els intangibles en gestiˇ integral.
 • Distinciˇ del preu i el valor: Unitats de valor.
 • La quantificaciˇ i la qualificaciˇ de la intangibilitat.
 • El capital integral.
 • El capital intangible.
 • Costos intangibles. Rendibilitat integral.
 • ProcÚs de constataciˇ.

 

Arrendaments

 • Concepte.
 • Arrendament Financer.
 • Arrendament operatiu.
 • Casos prÓctics.

 

Instruments financers

 • Concepte i classificaciˇ.
 • Actius Financers.
 • Passius Financers.
 • Altres Instruments Financers.
 • Casos prÓctics.

 

ExistŔncies

 • Concepte i classificaciˇ.
 • Valoraciˇ inicial: MŔtodes d'assignaciˇ de valor.
 • Valoraciˇ posterior.
 • Casos prÓctics.

 

Transaccions en moneda estrangera

 • Concepte.
 • Valoraciˇ inicial.
 • Valoraciˇ posterior.
 • Partides monetÓries.
 • Partides no monetÓries.

 

Impost sobre els beneficis

 • Actius i passius per impost corrent.
 • Actius i passius per impost diferit.
 • Casos prÓctics.

 

Ingressos per vendes i prestaciˇ de serveis

 • Concepte.
 • Valoraciˇ i reconeixement.
 • Principals tipologies d'ingressos.
 • Casos prÓctics.

Provisions i contingŔncies

 • Concepte.
 • Reconeixement.
 • Valoraciˇ.
 • Casos prÓctics.

 

Subvencions, donacions i llegats rebuts

 • Concepte.
 • Reconeixement.
 • Valoraciˇ.
 • Criteris d'imputaciˇ a resultats.
 • Casos prÓctics.

Combinacions de negocis

 • Concepte.
 • └mbits i normes d'aplicaciˇ.
 • MŔtode d'adquisiciˇ.
 • Casos prÓctics.

Operacions entre empreses del grup

 • Concepte.
 • Aportacions no dinerÓries a un negoci.
 • Operacions de fusions, escissions i aportaciˇ no dinerÓria a un negoci.
 • Casos prÓctics.

Canvis en criteris comptables i estimacions comptables

 

Comptes anuals

 • Documents.
 • Normes per la seva elaboraciˇ.
 • Balanš i Compte de PŔrdues i Guanys: Models i estructura.
 • Estat de Canvis en el Patrimoni Net: Models i estructura.
 • Estat de Fluxos d'efectiu: Models i elaboraciˇ.
 • Mem˛ria: Models i estructura.

 

PGC PIMES principals diferŔncies amb PGC