Comptabilitat Informatitzada
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 40

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 09/05/2017
Data de finalitzaciķ: 29/06/2017
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 19:00 a 21:30H
Objectius:

Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat Bāsica. Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bāsic, els tenen. Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjā.

Objectius específics:

  • Donar a cončixer l'entorn informātic de la comptabilitat
  • Definir el que es un programa informātic de comptabilitat
  • Aprendre les parts bāsiques del programa
  • Agafar agilitat en la seva utilitzaciķ
  • Identificar les avantatges del programa, perō també les precaucions a tenir
  • Aconseguir un nivell mitjā en la feina comptable, realitzada amb un programa informātic

Metodologia:
Programa:

1. El procés comptable

1.1. Comptes Llibres

1.2. Assentaments comptables

1.3. Els documents final de la comptabilitat

1.4. Balanį de situaciķ

1.5. Compte de Pčrdues i Guanys


2. El programa informātic

2.1. Quč és un programa de comptabilitat?

2.2. Per quč serveix?

2.3. Altres indicacions


3. Estructuraciķ bāsica del programa de comptabilitat

3.1 Operacions generals

3.2. Definiciķ del Pla comptable

3.3. Obertura de comptes

3.4. Operacions específiques

3.5. Definiciķ de comptes i tipus d'I.V.A

3.6. Venciments

3.7. Immobilitzat


4. Operativa del programa

4.1. Entrada d'assentaments

4.2. Realitzaciķ d'operacions específiques

4.3. Consultes i obtenciķ d'informaciķ

4.4. Tancament del exercici


5. Recordatori d'amortitzacions

5.1. Concepte i necessitat de l'amortitzaciķ

5.2. Comptabilitzaciķ de les amortitzacions

5.3. Regulaciķ Fiscal de les amortitzacions

5.4. Comptabilitzaciķ amb el programa informātic


6. Provisions i deterioraments de valor

6.1. Concepte de provisiķ i de deteriorament de valor

6.2. Principals provisions en el PGC

6.4. Regulaciķ de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats


7. Moneda estrangera

7.1. Concepte d'operaciķ en moneda estrangera

7.2. Problemātica comptable de les operacions amb moneda estrangera

7.3. Tractament comptable de les operacions

7.4. Comptabilitzaciķ amb el programa informātic