Comptabilitat - finances

Denominació Hores Inici Preu
Cursos destinats a treballadors en actiu:
Sector: tots
Comptabilitat Bàsica 60 28/01/2020 subvencionat +info
Anàlisi de Balanços 50 05/06/2020 subvencionat +info
Cursos destinats a tothom:
Impost de Societats 20 properament Subvencionat +info
Cursos destinats a persones a l'atur:
Activitats de Gestió Administrativa 920 Octubre 2019 subvencionat +info
Cursos destinats a treballadors en actiu:
Comptabilitat Avançada 60 05/05/2020 subvencionat +info
Cursos destinats a tothom:
Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 20 properament subvencionat +info
Cursos destinats a persones a l'atur:
Registres Comptables 120 13/03/2020 subvencionat +info
Cursos destinats a treballadors en actiu:
Actualització Fiscal i Comptable 15 properament subvencionat +info
Cursos destinats a tothom:
Anàlisi de Balanços 10 31/03/2020 190€ (150€ exalumnes) +info
Cursos destinats a treballadors en actiu:
Comptabilitat Informatitzada 40 properament subvencionat +info