Comptabilitat Avanšada
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 40

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 17/09/2019
Data de finalitzaciˇ: 05/12/2019
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 19h a 21:30h
Objectius:

Analitzar i aplicar els conceptes de comptabilitat complexos per a persones que tenen assolits els coneixements bÓsics. 

Metodologia:

Els continguts es faran mitjanšant una presentaciˇ dinÓmica, complementada i ampliada pels comentaris del professor i per la pr˛pia interacciˇ amb els alumnes.

 

Programa:
RepÓs general de comptabilitat
Recordatori de temes bÓsics
Exercici prÓctic
Provisions
Concepte de provisiˇ
Provisions de passiu i actiu
Regulacions fiscals de les provisions
Cartera de efectes comercials
Aspectes mercantils dels efectes comercials
Lletra de canvi, xec i pagarÚ
Comptabilitzaciˇ dels efectes comercials
Descompte d'efectes
Operacions amb moneda estrangera
Concepte de moneda estrangera
DiferŔncies de canvi
DiferŔncies realitzades i no realitzades
Comptabilitzaciˇ de les diferŔncies i ajustos
Cartera de valors mobiliaris
Classificaciˇ dels valors mobiliaris
Comptabilitzaciˇ dels valors mobiliaris
Compra i venda de valors
Prima d'emissiˇ
Valors amb interessos explÝcits meritats i no venšuts
Drets preferents de subscripciˇ
Contractes d┤arrendament financer (Leasing)
Concepte de leasing
Aspectes legals de leasing
Comptabilitzaciˇ del leasing
Avantatges fiscals del leasing
Comptabilitzaciˇ de l'Impost de Societats
Visiˇ general de l'impost de Societats
DiferŔncies entre criteris comptables i fiscals
DiferŔncies permanents i temporals
Comptabilitzaciˇ de l'impost
Impost diferits i anticipats
CrŔdit impositiu per bases imposables negatives