Gestió comptable i gestió administrativa per Auditoria
Curs per a persones a l'atur

Hores: 670

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 01/04/2019
Data de finalització: 30/10/2019
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 15:30 a 20:30
Objectius:

Efectuar la gestió administrativa comptable i fiscal garantitzant el manteniment actualitzat del sistema d'informació i l'arxiu de la documentació. Així com realitzar les gestions administratives dels procediments previstos en el pla global d'auditoria.

Metodologia:
Programa:

Gestió comptable

Gestió fiscal

Implantació i control d'un sistema comptable informatitzat

Planificació de l'auditoria

Auditoria de les àrees de l'empresa

Sistema operatiu, búsqueda d'informació: internet/intranet i correu electrònic

Aplicacions informàtiques de tractament de textos

Aplicacions informàtiques de full de càlcul

Aplicacions informàtiques de base de dades relacionals

Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques d'informació