Actualització Fiscal i Comptable
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 15

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 18/09/2019
Data de finalització: 02/10/2019
Dies: dimecres
Horari: de 16:00 a 21:00
Objectius:

L'acció formativa ,té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs i modificacions legals previstes per a l'exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l'estat. En el curs també s’adquirirà els coneixements de la problemàtica Comptable i Fiscal del tancament de l'any.
Objectius Específics:
- Actualització contínua dels coneixements fiscals i comptables.
- Conèixer la problemàtica de tancament fiscal i comptable de l'exercici econòmic.
- Conèixer les novetats legislatives més destacades.
- Analitzar la previsió d'avantprojectes i futures reformes legislatives.
- Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i els diferents criteris i interpretacions.

Metodologia:
Programa:
1.- Novetats en l'àmbit de l'IVA.
2.- Novetats en l'àmbit del l'Impost Sobre Societats.
3.- Novetats en l'àmbit de l'IRPF.
4.- Anàlisi de la problemàtica comptable del tancament de l'exercici.
5.- Anàlisi de la problemàtica fiscal del tancament de l'exercici.
6.- Altres novetats fiscals.