Comptabilitat Informatitzada
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 40

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: properament
Data de finalització: properament
Dies: a concretar
Horari: a concretar
Objectius:

- Donar a conèixer l’entorn informàtic de la comptabilitat.

- Definir el que es un programa informàtic de comptabilitat.

- Aprendre les parts bàsiques del programa.

- Agafar agilitat en la seva utilització.

- Identificar les avantatges del programa, però també les precaucions a tenir.

- Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.

Metodologia:
Programa:

1. El procés comptable

  1.1. Comptes Llibres

  1.2. Assentaments comptables

  1.3. Els documents final de la comptabilitat

  1.4. Balanç de situació

  1.5. Compte de Pèrdues i Guanys

   2. El programa informàtic

  2.1. Què es un programa de comptabilitat

  2.2. Per què serveix

  2.3. Altres aplicacions

   3. Estructuració bàsica del programa de comptabilitat

  3.1. Operacions generals

  3.2. Definició del Pla comptable

  3.3. Obertura de comptes

  3.4. Operacions específiques

  3.5. Definició de comptes i tipus d’I.V.A.

  3.6. Venciments

  3.7. Immobilitzat

   4. Operativa del programa

  4.1. Entrada d’assentaments

  4.2. Realització d’operacions específiques

  4.3. Consultes i obtenció d’informació

  4.4. Tancament del exercici

   5. Recordatori d’amortitzacions.

  5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.