Gestió empresarial

Denominació Hores Inici Preu
Cursos destinats a tothom:
Sector: tots
Impost de Societats 10 13/03/2018 150€, 130€ ex-alumnes. Possibilitat de bonificació a través de la Fundació Tripartita +info