Gestió d' Establiments de Restauració
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 30

Sector: hosta
Categoria: Gestió empresarial
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 16/10/2017
Data de finalització: 04/12/2017
Dies: dilluns
Horari: 17:00 a 20:30H
Objectius:

Conèixer els aspectes més destacats i elementals de la restauració. Adquirir els coneixements relatius al control de l'economia de l'establiment, així com el manteniment d'elements bàsics d'higiene i seguretat.

Metodologia:
Programa:

1. Gestió administrativa de l'establiment de restauració

1.1 Establiment de les estructures organitzatives

1.2 Planificació empresarial i control de la gestió econòmico-financera

1.3 Control de la gestió de la documentació administrativa de les àrees de producció

1.4 Control dels costos de les àrees de producció

1.5 Control dels pressupostos de les àrees de producció

2. Gestió comercial de l'establiment de restauració

   2.1 Anàlisi del mercat de la restauració

   2.2 Avaluació de la situació empresarial

   2.3 Elaboració del pla de comercialització

   2.4 Disseny d'ofertes gastronòmiques

   2.5 Màrqueting intern i gestió de qualitat