Gestió comercial
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 20

Sector: comerç
Categoria: Màrqueting i vendes
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: properament
Data de finalització: properament
Dies: a concretar
Horari: a concretar
Objectius:

-Aprendre eines bàsiques per realitzar balanços i gestions comercials

-Adquirir els coneixements necessaris per planificar i fer una previsió adequada

Metodologia:
Programa:

1.  Introducció

 1.1. Tipus d'organitzacions comercials

 1.2. El departament comercial

 1.3. Fixació dels objectius comercials


2. Estadística i estudis de mercat

 2.1. Disseny i tècniques de la investigació comercial

 2.2. El treball de camp

 2.3. Els resultatrs de la investigació

 2.4. Estadística descriptiva. Interpretació dels fenòmens observats

 2.5. Els resultats de la investigació comercial

3. Planificació,previsió i promoció de vendes

 3.1. Planificació de la campanya

 3.2. Previsió de les vendes

 3.3 Promocions de vendes

4. Polítiques de preus i de productes: publicitat

 4.1. El preu, variale de màrqueting

 4.2. Mètodes de fixació de preus

 4.3. Estratègies de preus