Manipulació d'Aliments on-line
Curs per a tothom

Hores: 6

Sector: tots
Categoria: Sanitària
Tipologia: curs
Preu: 46€, 40€ ex-alumnes
Data d'inici: a concretar amb l'alumne
Data de finalització: a concretar amb l'alumne
Dies: a concretar amb l'alumne
Horari: a concretar amb l'alumne
Objectius:

 • L'objectiu general del curs és possibilitar el coneixement dels perills  associats a la manipulació dels aliments i de les mesures a prendre per tal d'evitar les infeccions tòxiques alimentàries

Objectius específics:

 • Facilitar el coneixement i promoure l'acompliment de les normes d'higiene alimentària en el treball habitual dels manipuladors d'aliments.
 • Conscienciar els assistents sobre la importància de fomentar la salut del consumidor.

 

Metodologia:
 • Alternança entre teoria i pràctica.
Programa:
 • Contaminació microbiana dels aliments
 • Vies de accés
 • Factors facilitadors
 • Higiene del manipulador
 • Higiene corporal
 • Hàbits higiènics
 • Higiene del local
 • Pla de neteja
 • Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris
 • Control de plagues
 • Pràctiques higièniques per a  la manipulació d'aliments
 • Temperatura i temps en els procediments culinaris
 • Contaminació creuada
 • Abastiment d'aigua
 • Emmagatzament d'aliments
 • Residus
 • Transport i distribució d'aliments
 • Bones pràctiques laborals
 • Preparació culinària dels aliments
 • Verdures i fruites
 • Aliments congelats
 • Conserves i semiconserves
 • Aliments sensibles
 • Pastisseria
 • Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC
 • Marc normatiu higiènic-sanitari