Comptabilitat Avanšada
Curs per a tothom

Hores: 60

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 11/05/2023
Data de finalitzaciˇ: 19/09/2023
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 18:00 a 20:30H
Objectius:

Objectius generals:

-Donar una visiˇ global i integradora de la comptabilitat

-Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres

-Definir la relaciˇ entre comptabilitat i finances


Objectius especÝfics:

-Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants

-Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i mÚs complexos

-Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius d'informaciˇ final

-Identificar, estudiar i analitzar la relaciˇ entre comptabilitat i fiscalitat

-Analitzar les conseqŘŔncies fiscals de les decisions comptables

-Aconseguir una autonomia important de l'alumne en el camp comptable

Metodologia:

Els continguts es faran mitjanšant una presentaciˇ dinÓmica, complementada i ampliada pels comentaris del professor i per la pr˛pia interacciˇ amb els alumnes.

 

Programa:
1. Recordatori de conceptes generals
1.1. Cas prÓctic
2. Immobilitzat
2.1. Valoraciˇ dels immobilitzats
2.2. Amortitzaciˇ
2.2.1.Comptabilitazaciˇ
2.2.2. Normativa fiscal de valoraciˇ
3. Provisions i deterioraments de valor
 3.1. Concepte de provisiˇ i deteriorament de valor
 3.2. Principals provisions en el PGC
3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior
 3.3. Principals deterioraments de valor en PGC
3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior
 3.4.Regulaciˇ de les provisons i deterioraments en l'Impost de Societats
3.4.1. Provisions i deterioraments en l'Impost de Societats
4. Moneda estrangera
 4.1. Concepte d'operaciˇ en moneda estrangera
 4.2. ProblemÓtica comptable de les operacions amb moneda estrangera
 4.3. Tractament comptable de les operacions
5. Valors mobiliaris
 5.1.Concepte de valors mobiliaris
 5.2.Principals tipus de valors
 5.3. Classificaciˇ dels instruments financers actius en el PCG
 5.4. Classificaciˇ dels instruments financers actius en el PCG de Pymes
 5.5. Concepte de cost amortitzat
 5.6. Tractament dels costos inicials de les operacions
 5.7. Tractament de les diferŔncies en el valor raonable dels instruments a final d'exercici
6. Comptabilitzaciˇ de l'Impost de Societats
6.1. DiferŔncia entre impostos directes i impostos indirectes
6.2. Definiciˇ de l'impost de Societat
6.3. DiferŔncies entre el resultat comptable i la base imposable
6.4. Comptabilitzaciˇ de l'impost
6.5. Bases imposables negatives