Comptabilitat Avanšada
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 60

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: properament
Data de finalitzaciˇ: properament
Dies: a concretar
Horari: a concretar
Objectius:

Analitzar i aplicar els conceptes de comptabilitat complexos per a persones que tenen assolits els coneixements bÓsics. 

Metodologia:

Els continguts es faran mitjanšant una presentaciˇ dinÓmica, complementada i ampliada pels comentaris del professor i per la pr˛pia interacciˇ amb els alumnes.

 

Programa:
1. Recordatori de conceptes generals
2. Valoraciˇ dels immobilitzats
3. Provisions i deterioraments de valor
 3.1. Concepte de provisiˇ i deteriorament de valor
 3.2. Principals provisions en el PGC
 3.3. Principals deterioraments de valor en PGC
 3.4.Regulaciˇ de les provisons i deterioraments en l'Impost de Societats
4. Moneda estrangera
 4.1. Concepte d'operaciˇ en moneda estrangera
 4.2. ProblemÓtica comptable de les operacions amb moneda estrangera
 4.3. Tractament comptable de les operacions
5. Valors mobiliaris
 5.1.Principals tipus de valors
 5.3. Classificaciˇ dels instruments financers actius en el PGC
 5.4. Classificaciˇ dels instruments financers actius en el PGC de Pymes
 5.5. Concepte de cost amortitzat
 5.6. Tractament dels costos inicials de les operacions
 5.7. Tractament de les diferŔncies en el valor raonable dels instruments a final d'exercici
6. Comptabilitzaciˇ de l'Impost de Societats