Seguretat Alimentària: Manipulació i Control d'Aliments
Curs per a tothom

Hores: 6

Sector: tots
Categoria: Sanitària
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 31/01/2023
Data de finalització: 02/02/2023
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17:00 a 20:00H
Objectius:

Objectiu general:

-Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral

Objectius específics:


-Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles

-Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions

-Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies

 

Metodologia:
  • Alternança entre teoria i pràctica.
Programa:
1. Els aliments
 1.1. Tipus d'aliments
 1.2. Contaminació microbiana dels aliments

2. Mnaipulació i higiene alimentària
 2.1. Higiene del manipulador
 2.2. Higiene del local
 2.3. Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments

3. Legislació alimentària aplicable
 3.1. Normativa actual genèrica
 3.2. Aliments al·lèrgics i intoleràncies