Actualització Fiscal i Comptable
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 15

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 18/01/2021
Data de finalització: 22/02/2021
Dies: dilluns
Horari: on line de 18:30h a 21h
Objectius:

L'acció formativa ,té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs i modificacions legals previstes per a l'exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l'estat. En el curs també s’adquirirà els coneixements de la problemàtica Comptable i Fiscal del tancament de l'any.
Objectius Específics:
- Actualització contínua dels coneixements fiscals i comptables.
- Conèixer la problemàtica de tancament fiscal i comptable de l'exercici econòmic.
- Conèixer les novetats legislatives més destacades.
- Analitzar la previsió d'avantprojectes i futures reformes legislatives.
- Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i els diferents criteris i interpretacions.

Metodologia:
Programa:
1. Novetats en l'àmbit de l'IVA.
2. Novetats en l'àmbit del l'Impost Sobre Societats.
3. Novetats en l'àmbit de l'IRPF.
4. Anàlisi de la problemàtica comptable del tancament de l'exercici.
5. Anàlisi de la problemàtica fiscal del tancament de l'exercici.
6. Altres novetats fiscals.