Al·lèrgies i intoleràncies
Curs per a tothom

Hores: 6

Sector: tots
Categoria: Sanitària
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 22/02/2021
Data de finalització: 24/02/2022
Dies: dimarts i dijous
Horari: 17:00 a 20:00H
Objectius:

-Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses

-Conèixer els requeriments de la legislació vigent

-Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies. Conèixer l'aplicacio pràctica del nou reglament d'etiquetatge de productes alimentaris.


Metodologia:
Programa:

1. Conceptes generals

1.1. Reaccions adverses a aliments: classificació
1.2. Intoleràncies
1.3. Al·lèrgies
1.4. L'analilaxia
1.5. Situacions de risc
1.6. On trobem els al·lèrgens

2. Gestió del risc

2.1. Principis bàsics
2.2. Diagrama de gestió
2.3. Bones pràctiques
2.4. Contaminació creuada

3. Aplicació pràctica del nou reglament d'etiquetatge dels productes alimentaris. L'etiquetage nutricional

3.1. Introducció: el nou reglament 1169/2011
3.2. Etiqueta i etiquetatge
3.3.Responsabilitats
3.4. Informació alimentària obligatòria
3.5. Denominació de l'aliment
3.6. LListat d'ingredients
3.7. Sustàncies o productes que poden produirs al·lèrgies o intoleràncies
3.8. Quantitat de determinats ingredients
3.9. Quantitat neta
3.10. Data de durada mínima o data de caducitat
3.11. Condicions especials de conservació i/o d'utilització
3.12. Nom, raó social i adreça de l'operador
3.13. País d'origen o lloc de procedència
3.14. Forma d'utilització
3.15. Grau alcohòlic
3.16. Lot
3.17. Distintius d'origen i qualitat agroalimentària
3.18. Informació nutricional, Etiquetatge nutricional, d'obligat compliment des de desembre de 2016
3.19. Aplicació pràctica de normatives d'aplicació sectorial