Aspectes jurídics i documentals de l'activitat
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 15

Sector: tots
Categoria: Gestió empresarial
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: properament
Data de finalització: properament
Dies: a concretar
Horari: a concretar
Objectius:

Metodologia:
Programa:
La fiscalitat de la persona treballadora autònoma.
La regulació laboral del treball autònom. Drets específics de les dones en situació de maternitat i de les dones
víctimes de violència de gènere.
La contractació de personal: costos, bonificacions, etc.
La contractació mercantil.
Els documents del tràfic mercantil bàsic de l'empresa: factura, albarà, comanda.
Resolució de conflictes: arbitratge, mediació, serveis jurídics.