Costos i Impostos
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 4

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: Subvencionat
Data d'inici: 20/10/2021
Data de finalització: 20/10/2021
Dies: Dimecres
Horari: de 16h a 20h
Objectius:

Les empreses han de  donar comptes de la seva activitat econòmica a través dels imports dels diversos impostos que han de suportar. Aquest curs va destinat a donar a conèixer aquestes càrregues i la seva transcendència.

Metodologia:
Programa:

Aprendre a controlar els processos per no picar-nos el dits.

Prendre consciència que hi ha costos amb què no comptem però ens passen factura.

El cost a l’empresa Estratègies de reducció de costos

Conceptes i classificació

Diferència entre cost- despesa- inversió