Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N2
Curs per a tothom

Hores: 180

Sector: tots
Categoria: Idiomes
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 01/04/2022
Data de finalització: 29/07/2022
Dies: dimarts, dijous i divendres
Horari: de 9h a 14h
Objectius:

Adquirir el nivell de competència necessària en l'àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una llengua estàndard.

* Nivell Entrada A1

Metodologia:
Programa:
1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa
2. Elements gramaticals i fonètics en l'ús de la llengua anglesa
3. Produccions orals en llengua anglesa
4. Produccions escrites en llengua anglesa