Negociació i Tancament Eficaç de Vendes
Curs per a tothom

Hores: 20

Sector: tots
Categoria: Habilitats directives
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 25/02/2023
Data de finalització: 01/04/2023
Dies: dissabtes
Horari: de 09:00 a 13:00H
Objectius:

- Aprendre tècniques efectives de negociació comercial per al tancament de vendes.

Objectius Específics:
- Aprendre a estructurar una negociació.
- Trobar sempre opcions favorables durant la conversa.
- Enfocar el tancament més positiu per ambdues parts

Metodologia:
Programa:
1. Vendre o ajudar a comprar.

2. La Negociació.
2.1. Tipus: Negociació competitiva versus cooperativa.
2.2. El negociador situacional: adaptar l'estratègia a la situació.
2.3. Escoltar i preguntar.
2.4. Regles per a una bona escolta.
2.5. Comportaments positius i negatius per a una bona escolta.
2.6. La comunicació no verbal.
2.7. Preparar la negociació.
2.8. Posicions. Descobrir els interessos propis i de l’altre.
2.9. Quines són les meves cartes a la negociació
2.10. Les propostes
2.11. El MAPAN

3. El tancament.
3.1. Quan hem de tancar? Senyals de tancament.
3.2. Tipus de tancament.
3.3. Objeccions. Ajudar a superar els dubtes del client.
3.4. Resoldre les objeccions
3.5. Presentar les solucions.