Qui som

Aula és un centre especialitzat en Formació Empresarial que es basa en la qualitat de formació i de servei.

Amb el bagatge de més de 20 anys dedicats al camp de la formació, Aula presenta una oferta formativa fruit de l'anàlisi de l'evolució de les necessitat formatives en el món empresarial. Cadascuna de les accions formatives s'adapten a una realitat canviant i permeten encarar amb èxit les exigències de mercat present i futur.
En aquest context, Aula assumeix el repte d'esdevenir un referent i aportar un servei de formació empresarial de qualitat.

Aquesta és la raó perquè Aula esdevé una alternativa del teixit empresarial del nostre país

Filosofia de l'empresa

Sota les premisses de qualitat i servei, Aula dissenya seminaris i cursos de formació en funció de les necessitats d'una empresa concreta o d'un sector empresarial.

Les propostes del Centre parteixen de les anomenades 'auditories de nivell' i pressuposen un salt qualitatiu perquè es fonamenten en la detecció de 'forats' formatius que requereixen una optimitazció dels recursos humans i dels coneixements d'una empresa o d'un sector empresarial.

Així, els continguts curriculars estan en permanent revisió per adequar-los a les noves tendències del mercat i a les necessitats formatives emergents en cada una de les especialitats.

Els cursos de formaciˇ s'imparteixen amb una metodologia activa i participativa, que afavoreix una efectiva relació i interacció entre professorat i professionals o alumnes. D'aquesta manera en resulta un aprenentatge efectiu, més enllà de la simple assimilació d'informació, que permet aprendre i practicar tècniques, desenvolupar aptituds personals i intercanviar experiències.