Instal·lacions

Des del maig del 2004, Aula té la nova seu a Vilafranca de Penedès. A més de les dependències de direcció i d'administració, el centre de formació disposa de 5 aules modulables per impartir les classes.

Imatge 1

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès1.

Imatge 2

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès2.

Imatge 3

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès3.

Imatge 4

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès4.

Imatge 5

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès5.

Imatge 6

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès6.

Imatge 7

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès7.

Imatge 8

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès8.

Imatge 9

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès9.

Imatge 10

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès10.

Imatge 11

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès11.

Imatge 12

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès12.

Imatge 13

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès13.

Imatge 14

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès14.

Imatge 15

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès15.

Imatge 16

Instal·lacions a Vilafranca del Penedès16.