Normativa d'inscripció a cursos d'Aula
 
24/3/2011
No es considerarà efectuada la inscripció  fins l'entrega de tota la documentació necessària vigent.
 • Cursos ocupacionals
  • DNI
  • Demanda d'ocupació
  • Tarja de la Seguretat Social
  • Curriculum Vitae
  • Còpia titulació reglada
 • Cursos per a treballadors en actiu
  • DNI
  • Nòmina del mes anterior a l'inici del curs
  • Tarja de la Seguretat Social
  • Vida laboral
 • Les places als cursos s'assignaran per rigurós ordre d'inscripció.
 • L'horari, dates i dies d'impartició poden variar o anul·lar depenent de la disponibilitat d'aules.
 • L’anul·lació de matrícula no dóna dret a la devolució dels imports satisfets, només en el cas de força major justificable es retornarà l'import corresponent al 30% de l'entregat si l'anul·lació d'inscripció es fa dins les 36 hores anteriors a l'inici de la formació.
 
   
      Publicat per Aula