Al·lèrgies i intoleràncies
Anglès Financer (A2)
Aspectes jurídics i documentals de l'activitat - Consolida't 19
Aspectes laborals de l’activitat
Autònoms-Com Gestionar Impostos
Coaching motivacional
Competències TIC
Comptabilitat Bàsica
Comptabilitat Informatitzada
Comunicació efectiva
Costos i Impostos
Creixement personal
El treball en xarxa (networking) - Consolida't 19
Fiscalitat i altres obligacions per empresari i autònoms
Gestió empresarial per a treballadors autònoms
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Impostos que afecten al teu negoci
Introducció gestió activitat econòmica - Consolida't 19
L'elaboració de pressupostos i la gestió econòmica - Consolida't 19
La gestió comercial i l'atenció al client - Consolida't 19
La gestió eficaç del temps - Consolida't 19
La utilitat del control de la tresoreria
Màrqueting digital - Consolida't 19
Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments
Sistemes APPCC bàsic
T’acompanyem al banc