Activitats de Gestió Administrativa
Actualització Fiscal i Comptable
Anàlisi de Balanços
Analítica Web i Pla de Màrqueting Digital
Anglès A1.A
Comptabilitat Avançada
Comptabilitat Bàsica
Comptabilitat Informatitzada
Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials
Impost de Societats
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Intoleràncies Alimentàries en el Sector de l'Hostaleria
Introducció a Internet de les coses (nivell bàsic)
Manipulació d'Aliments
Optimitza la teva botiga
Promoció i negoci a través de les xarxes socials
Tècniques de Venda i Formació de Venedors